Fietspaden

In landen waar veel wordt gefietst, zoals Nederland en België is de kwaliteit van de fietspaden van essentieel belang. Veel fietsen is naast gezond ook goed voor het milieu. Wanneer men vake de fiets pakt verlaagt men de co2 uitstoot. Het is dus van belang om de fietsinfrastructuur zo goed mogelijk te houden.

Wat doet men hieraan

De fietsersbond erkent het belang van een goede fietsinfrastructuur. Daarom heeft de fietsersbond een zogenaamde meetfiets in gebruik. De meetfiets wordt gebruikt om de kwaliteit en comfort van de fietspaden in Vlaanderen en Brussel in kaart te brengen. De verschillende gemeenten kunnen een audit met deze meetfiets aanvragen. Na afloop krijgen zij een objectief beeld van de waarde, kenmerken en locatie van alle fietspaden. Niet alleen de bestaande infrastructuur wordt hiermee getoetst, het is ook mogelijk om geplande investeringen te toetsen aan de norm.

Welke data wordt gemeten

Tijdens een audit met de meetfiets worden de volgende zaken in kaart gebracht:

Trilling comfort
Tijdens de ronde met de meetfiets worden 100 keer per seconde de trillingen gemeten. Voor elke afgelegde 12,5 meter, en voor het hele traject wordt een waarde opgesteld.

Breedtecomfort
Naast de breedte van het daadwerkelijke fietspad wordt ook de breedtemindering bekeken. Dit zijn punten op het traject waar het fietspad smaller is door invloeden van de omgeving. Denk hierbij aan een te dichtbij geplaatste heg of palen langs het fietspad.

Afscheiding van de rijbaan
Hierbij wordt geregistreerd hoe de afscheiding tussen fietspad en weg is vormgegeven, er wordt gekeken naar type buffer, breedte, type fietspad en welke snelheidszone.

Materiaal
Hier wordt gekeken waaruit het fietspad is opgebouwd. Van welk materiaal is het fietspad, is het fietspad verhoogd, heeft het fietspad een afwijkende kleur etc.

Kruising analyse
Er wordt gekeken naar welk type kruising het is, de breedte, verkeersregeling, positie van het fietspad, markering en wachttijden.

Overige kenmerken
Naast al het bovenstaande wordt er ook nog gekeken naar de algemene veiligheid en zaken als verlichting, scheuren, putten etc.

Problemen melden

Is er in jouw omgeving een probleem met één of meerdere fietspaden dan kan je deze melden via het Meldpunt Fietspaden.